شرح خبر

آموزش یقه قایقی

آموزش یقه قایقی در مزون عروس مه ناز

نکته مهم در طراحی یقه قایقی که باید توجه کنید اینه که قبل از طراحی حتما باید ساسون سرشانه

بسته باشه.از ابتدای سرشانه خطی رسم (قرمز) و 8 سانت پائین می آییم.(فلش سبز ) و همانند

شکل یقه را طراحی می کنیم. هر چقدر بخواهیم یقه بازتر باشد از سمت سرشانه به سمت چپ

یعنی 6 سانت را به اندازه دلخواه 4 یا 3 و هر اندازه خواستیم طراحی می کنیم.

 پنس حتما باید رسم بشه که اندازه آن 6 و از طرفین 1 سانت می باشد.

  • 94-10-19