پست های وبلاگ

دوخت دامن

آموزش دامن پرچین با آستر پفی

دوخت دامن در مزون عروس مه ناز

ادامه مطلب
آماده سازی الگوی آستری

آموزش لباس عروس در مزون لباس عروس مه ناز

آموزش الگوی آستری

ادامه مطلب

قرار دادن الگو روی پارچه

آموزش لباس عروس در مزون لباس عروس مه ناز

آموزش قرار دادن الگو روی پارچه

آماده سازی برش آکاردمان تا خط  کمر

آماده سازی دامن لباس عروس

ادامه مطلب

آموزش بالاتنه پشت لباس عروس

آموزش لباس عروس در مزون عروس مه ناز

الگوی اولیه پشت بالاتنه

ادامه مطلب

بالاتنه جلو لباس عروس

آموزش لباس عروس در مزون عروس مه ناز

الگوی اولیه جلو بالاتنه

 

ادامه مطلب

مزون عروس ● طریقه ی رسم الگوی پشت

مزون لباس عروس مه ناز : اموزش

- ابتدا خطی عمودی در سمت چپ کشیده سر آن را نقطه ی ۱ می گذاریم. 
- از نقطه ی ۱ به اندازه ی بلندی خط حلقه پائین می آییم تا نقطه ی ۲ به دست آید. 
- از نقطه ی ۱ به اندازه ی بلندی بالا تنه پشت پایین می آییم تا نقطه ی ۳ به دست آید. 
- از نقطه ی ۳ به اندازه ی بلندی باسن پایین می آییم تا نقطه ی ۴ به دست آید. 
- نقاط ۱، ۲، ۳ و ۴ را به راست عمود می کنیم. 
- از نقطه ی ۱ به اندازه ی ۶/۱ دور گردن + ۱ سانت به راست می رویم تا نقطه ی ۵ به دست آید. 
- از نقطه ی ۵ به اندازه ی ۲ سانت بالا می رویم تا نقطه ی ۶ به دست آید. 
- از نق ادامه مطلب


آموزش لباس عروس و شب

آموزش تخصصی لباس عروس در پانزده جلسه به صورت کاملاً حرفه ای، برش، دوخت، الگوکاری تخصصی و حرفه ای به صورت تئوری و عملی

ادامه مطلب